Bewindvoering

Bewindvoering of onderbewindstelling gaat om financiële zaken, om het vermogen van een persoon.

Als je door omstandigheden niet meer zelf je financiële zaken kan regelen, dan kan je je geld onder bewind laten stellen.
De rechter stelt een bewindvoerder aan, die tijdelijk of voor altijd je vermogen beheert.
Je mag dan niet meer zelfstandig beslissen over je geld.

Een bewindvoerder beheert dus het vermogen van degene die onder bewind staat.
Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook maar een deel. 
De bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid over de financiële, maar ook de praktische kant van het vermogen.
De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huur- of zorgtoeslag aanvragen.

Hij moet precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en moet je ook bewijsstukken kunnen laten zien, in het bijzijn van de kantonrechter (een maal per jaar)

Vraag jezelf het bewind aan, dan mag je zelf kiezen wie je als bewindvoerder wilt hebben.
Dit kan een persoon zijn maar ook een organisatie.