Curatele

Curatele betekent dat je niet meer zelf ‘rechtshandelingen aan mag gaan’.
Je mag niet meer zelf iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen.
Degene die je belangen en je vermogen behartigt, heet de curator.
De curator moet voor bijna elke handeling en beslissing, toestemming geven aan jou.

Curatele gebeurt niet zomaar. Er moet wel een blijvend probleem zijn.
Bij problemen die ook weer voorbij gaan, is bewind of mentorschap misschien een betere oplossing.
Curatele kan ook aangevraagd worden voor iemand met een verstandelijke beperking, of voor iemand die extreem veel geld uitgeeft of bijvoorbeeld bij verslavingsproblemen.

Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.