Blog

De Akkoordverklaring

woensdag, juli 27th, 2016

Als je de aanvraag indient bij de rechtbank om onder bewind gesteld te worden, zitten daar documenten bij. Dat zijn:

– De bereidverklaring van de bewindvoerder. Daarin verklaart hij jouw bewindvoerder te willen zijn.

– Zo nodig aanvullende gegevens over je gezondheid. De rechter kan dan beter beoordelen op welke grond je onder bewind komt (geestelijke en lichamelijke grond, of problematische schulden).

– Het plan van aanpak. Dit is een “plan” waarin je samen met je toekomstig bewindvoerder hebt vastgelegd hoe jouw bewind eruit gaat zien. De bereikbaarheid van de bewindvoerder staat erin genoemd, afspraken die gemaakt zijn over hoogte van leefgeld, contacten met je omgeving en naar welk doel je samen gaat werken. Dit kan zelfstandigheid zijn, maar in sommige gevallen ook niet.

En last but not least…. De AKKOORDVERKLARING

Deze verklaring moet door je eerstelijns familie worden ingevuld. Vader, moeder, broers en zussen. Als je getrouwd bent, mag je partner het invullen. Vaak denken mensen dan dat het de familie zeggenschap (of juist niet) geeft. Of dat de familie daardoor verplichtingen krijgt.

Dat is in geen geval waar. Volgens de wet is het verplicht familie in te lichten over de aanvraag. De bewindvoerder verzint het zelf niet. De familie heeft namelijk wel recht om hun mening hierover te geven. De rechter weegt die mening mee in zijn oordeel of het bewind wordt toegekend of niet.

Daarbij komt, dat als je zou overlijden, de taak van de bewindvoerder stopt. Het is dan voor de familie handig om te weten bij wie jij onder bewind stond, zodat zij daar je administratie kunnen ophalen. Daarom worden ze door een brief van de rechtbank op de hoogste gesteld van de aanvraag. En wordt hen gevraagd de akkoordverklaring te ondertekenen.

Het tekenen van de akkoordverklaring verplicht je familie dus tot niets. Het tekenen op zichzelf maakt hen niet aansprakelijk voor je schulden. En na je 18de hebben je ouders toch al niets meer te zeggen over je financiën, want je bent dan meerderjarig. Ze blijven tot een bepaalde leeftijd in bepaalde gevallen wel aansprakelijk, maar dat is een verhaal voor een andere blog.

Leave a Comment