Blog

Klachten

vrijdag, juni 7th, 2019

Soms kan het gebeuren dat je een klacht hebt over het handelen van je Bewindvoerder. Elke professionele Bewindvoerder heeft een klachtenprotocol/handleiding. Dat is verplicht volgens de kwaliteitseisen van het Landelijk Kwaliteits Bureau van de Rechtspraak. Hierin staat, hoe je Bewindvoerder met klachten zal omgaan. Dit protocol/ handleiding staat op de website, òf je kunt het opvragen.

In eerste instantie zul je je klacht bespreekbaar moeten maken bij je Bewindvoerder. Deze moet de kans krijgen, hier samen met jou uit te komen. Lukt het niet er samen uit te komen en blijf je de handelingen slecht vinden, of ben je mogelijk financieel benadeeld? Dan kun je een klacht indienen bij de Rechtbank. De Rechter zal dan beoordelen of je klacht gegrond/terecht is. Soms zal de Rechter beslissen een zitting te plannen, soms is schrijven voldoende.

Je kunt niet over alles klagen. Als je Bewindvoerder je geen extra geld kon geven, vindt de Rechter dat geen klachtwaardig gedrag. Je Bewindvoerder maakt vanuit zijn positie soms andere keuzes dan extra geld uitbetalen. En dat mag van de Rechter. Ook als een deurwaarder beslag heeft gelegd, is dat geen reden tot klagen. Als je vanwege te hoog saldo geen kwijtschelding krijgt, of je Bewindvoerder niet 24 uur per dag bereikbaar is.

Wat wèl reden tot klagen kan zijn, is als je Bewindvoerder jou weigert informatie te geven over je situatie. Of als er geen kwijtscheldingen, huurtoeslag of minimaregelingen worden aangevraagd, terwijl je daar wel recht op had. Loonbeslag is geen reden tot klagen, maar als het VTLB (vrij te laten bedrag) niet correct wordt vastgesteld, weer wel.

Een Bewindvoerder moet zich gedragen “zoals een goed Bewindvoerder betaamt” en daar horen door de Rechtbank vastgestelde taken bij. Maar jij als onder bewind gestelde hebt ook een taak het bewind niet tegen te werken. Dus niet zonder overleg financiële dingen regelen (abonnementen afsluiten), boetes maken of je heel onrespectvol gedragen. De kans bestaat dan namelijk, dat je zelf ook door de Rechter wordt aangesproken op je gedrag.

Comments are closed.