Blog

Kwijtscheldingen en Minimaregelingen

vrijdag, april 5th, 2019

Als je een laag inkomen hebt, kun je soms gebruik maken van een aantal kwijtscheldingen en minimaregelingen binnen je gemeente. Hieronder een aantal voorbeelden:

Kwijtschelding gemeentebelasting: soms heet dat GBLT en/of Tribuut, soms gaat het rechtstreeks via de gemeente. De kosten hebben te maken met WOZ belasting, vastrecht voor afvalverwerking, hondenbelasting, rioolrecht en hoe vaak je je container aan de weg zet of de ondergrondse container gebruikt.

Meedoenregeling/participatieregeling: Vaak bedoeld voor maatschappelijke doeleinden zoals een abonnement op de sportschool of krant.

Kindregeling: voor kinderen bestaat een vaste bijdrage per jaar. Te gebruiken voor bij voorbeeld de aanschaf van schoolspullen.

Inkomensafhankelijke toeslag of langdurigheidstoeslag: Meestal als je inkomen 3 jaar of langer ter hoogte van bijstand is of iets erboven.

Vergoeding eigen risico: voor mensen die niet aanvullend verzekerd kunnen zijn en daardoor hun eigen risico niet kunnen meeverzekeren, bestaat de mogelijkheid om een deel van dat bedrag terug te vragen. Dit kan alleen, als het eigen risico voor dat jaar helemaal verbruikt is.

Stofferingskosten: Als je bij voorbeeld net bent verhuisd met een minimaal inkomen, kun je soms een bedrag krijgen om je huis te voorzien van kleine noodzakelijke dingen. Denk hierbij aan een gordijn voor een raam in een slaapkamer.

Bijzondere bijstand voor bepaalde kosten: Soms voor een gedwongen verhuizing, maar ook voor een bezoek aan de tandarts of de aanschaf van een bril. Je kunt hier alleen aanspraak op maken als je niet aanvullend verzekerd kunt zijn. Elke aanvraag bijzondere bijstand wordt per geval beoordeeld.

Sommige gemeenten hebben de regels voor de aanvragen wat strenger gemaakt. Vroeger mocht je inkomen soms tot 130% van bijstand zijn, nu soms nog maar 110 of 105%. Voor de landelijke regelingen gelden niet altijd dezelfde regels als binnen je gemeente. Ook mag er niet teveel spaargeld zijn. Daarom verschilt het per persoon of gezin, of je van alle regelingen gebruik kunt maken. Let in elk geval op of bijzondere bijstand als “leenbijstand” wordt betaald of “om niet”. Als je leent, moet je terug betalen. In het andere geval is het een gift en hoeft dat niet.

Let op: regelingen kunnen per gemeente verschillen!

Comments are closed.