Blog

Toch nog boetes of aanmaningen

maandag, september 19th, 2016

“Ik sta onder bewind, dan moeten boetes en aanmaningen toch bij de bewindvoerder komen en niet meer bij mij zelf?”

Dat zou inderdaad fijn zijn. Maar (helaas) zijn op elke regel uitzonderingen, ook hier.

1. Je mag ervan uit gaan, dat je bewindvoerder op het moment dat je onder bewind komt, alle schuldeisers die hij weet (die jij hem dus verteld hebt of waar je post van hebt gegeven) heeft geschreven. Vanaf dat moment weet een schuldeiser (deurwaarder) met wie hij contact op moet nemen. Als er nog stukken zijn blijven liggen bij jou thuis (of ergens anders), weten die schuldeisers niet dat je onder bewind staat en komt de post nog bij jou. Stuur je post door naar je bewindvoerder.

2. Soms komt het voor dat iemand (tijdelijk) geen adres had. Die stond dan als dakloze geregistreerd. Dan ontvang je waarschijnlijk weinig of geen post. Soms weet je zelf niet eens meer wie je schuldeisers zijn, omdat de éne deurwaarder het van de andere overneemt. Zodra je weer een vaste woon- en verblijfplaats hebt, weten deurwaarders je weer te vinden. Stuur je post door naar je bewindvoerder.

3. CJIB boetes ontvang je altijd op eigen adres. Het CJIB past keurig het contactadres aan van de boetes die oud zijn. Maar nieuwe boetes worden altijd via de Basis Registratie Personen (vroeger Gemeentelijke Basis Administratie) bezorgd bij degene op wiens naam het kenteken van een voertuig geregistreerd staat, of op basis van je legitimatie wordt je adres opgezocht. Dat kan zelfs je bewindvoerder niet veranderen. Ook hier is het vooral belangrijk om nieuwe boetes door te sturen. Liefst natuurlijk helemaal geen boetes maken.

4. Sommige deurwaarders zijn domweg eigenwijs. Die hopen dat als ze de schuldenaar (jij) onder druk zetten, er een betalingsregeling opgestart wordt. Je mag in die gevallen altijd verwijzen naar je bewindvoerder. Geef de naam en de contactgegevens van je bewindvoerder en vertel de deurwaarder met hem/haar contact op te nemen.

Leave a Comment